Forside
 | 
Kontakt
Beregning af kuldeindex
 | 
Driftsoptimering | 
Reservedele til Woody
Kend dit centralvarmeanlæg Driftproblemer og optimering Automatik og forbrugsmønster


Har du problemer

Få et optimerings visit.

Hvordan fungerer det?

For at driftoptimerer sit varmeanlæg, er det vigtigt at vide hvordan det hele egentlig hænger sammen.

Fjernvarme

Med eller uden varmtvandveksler, er det direkte!! Er der sommer/vinter drift, er der vejrkompensering, eller skal jeg styrer min fremløbstemperatur manuelt. Har min pumpe flere hastigheder?? Hvorledes er min afkøling??

Oliekedel

Er min oliekedel som unit??, eller har jeg en extern varmtvandsbeholder, hvordan styrer jeg den. Har jeg en kedelshunt, eller vejrkompensering. Har min pumpe flere hastigheder?? Hvorledes håndterer jeg min sommer/vinterdrift!!

Stoker/bioanlæg

Har mit stokeranlæg akkumuleringstank??. Hvordan er min forbrænding? Har jeg en kedelshunt, eller vejrkompensering. Har min pumpe flere hastigheder?? Hvorledes håndterer jeg min sommer/vinterdrift!!

Manualer

Som udgangspunkt, læst dine manualer, hvis disse findes.


Hjælp til driftoptimering

Fjernvarme Drift


Vigtige parametre ved fjernvarmedrift

Fremløbstemperatur
Manglende afkøling
Sommer/vinter drift
Pumpe udskiftning
Fejl projektering

Forsyningsselskaber på nettet

Rønne Vand- og Varmeforsyning
Nexø Halmvarmeværk


Oliekedel Drift


Vigtige parametre ved oliekedeldrift
Under udarbejdelse

Fremløbstemperatur
Sommer/vinter drift
Pumpe udskiftning
Kedlens årsnyttevirkningsgrad
Forbrændings virkningsgrad


Stoker Drift


Vigtige parametre ved stokerdrift
Under udarbejdelse

Fremløbstemperatur
Sommer/vinter drift
Pumpe udskiftning
Kedlens årsnyttevirkningsgrad
Forbrændings virkningsgrad
Akkumulering


Under udarbejdelse

Tommelfingerregel

For hver grad man hæver sin indendørs temperatur, stiger energiforbruget med 5 %.